You have reached the website . If you want to visit the global website www.daylong.com click here.

Novinky

Reakce na výsledky publikované v časopise dTest

Daylong zvažuje právní kroky na...

V uplynulé sezóně 2013 testoval časopis dTest produkt Daylong regular 15 a na základě výborných výsledků tohoto výrobku nám redakce nabídla možnost používat označení "značka kvality dTest". Používání označení bylo zpoplatněné a tuto možnost jsme nevyužili, protože nepovažujeme zcela za správné, že částí příjmu vydavatele časopisu dTest jsou licenční poplatky od vítězů jím prováděných testů .

V probíhající sezóně uveřejnil dTest ve svém časopisu (07/2014) článek „Test opalovacích přípravků 2014“. Mezi hodnocenými produkty byl také Daylong kids SPF 50. I přes výborné hodnocení v důležitých parametrech jako ochrana před UVB/UVA zářením byl produkt tentokrát z ne zcela pochopitelných důvodů označen celkovou známkou „nedostatečný“ a odsunutý na poslední místo ze všech hodnocených produktů v kategorii vysoká ochrana.

Poplašná zpráva o potenciálně rizikové látce

Příčinou špatného hodnocení bylo svévolné označení jednoho UV filtru za potenciální rizikovou látku, a to redakci stačilo na to, aby výrobky s obsahem těchto látek nemohly získat lepší celkové hodnocení než „dostatečné“. O nedůslednosti testu dle našeho názoru svědčí i to, že pokud již dTest pracuje s informací o potenciálním účinku některých látek na hormonální systém, tak neuvádí a nebere v potaz, že toto riziko se týká hlavně látek užívaných perorálně (po polknutí). U produktů aplikovaných lokálně (na kůži) má toto tvrzení stejným smysl jako prohlásit, že produkty používané na kůži s obsahem alkoholu mohou způsobit cirhózu jater u dětí.

Daylong kids SPF 50 obsahuje filtr ethylhexyl methoxycinnamát. Stejně jako ostatní složky v produktu i tento patří mezi látky, jejichž používání je oficiálně povolené úřady.[1] A dále v Daylong u je obsažena pouze v polovičním množství, než je maximální koncentrace povolená autoritami. Neznáme žádné úřední rozhodnutí, které by tuto látku klasifikovalo jako nebezpečnou a zakazovalo její používání v lokálně aplikovaných produktech. Očernění této legálně používané složky tak ve své krajnosti lze považovat až za šíření poplašné informace a za přímý útok s cílem poškodit značku Daylong a ostatní výrobce, kteří tento filtr používají.

Odolnost vůči vodě

Redakce taktéž poskytuje dle našeho názoru zavádějící informace o délce standardní testovací procedury na stanovení voděodolnosti, což vyvolává otázku, jak vlastně byly produkty testované. Oficiální procedura[2] totiž trvá 2x20 min (water resistant) respektive 4x20 min (very water resistant), zatímco v textu článku jsou odlišné údaje. Produkty Daylong jsou extrémně odolné vůči slané i sladké vodě, a to můžeme doložit měřeními v certifikovaných laboratořích, jejichž jména a adresy na rozdíl od redakce dTestu nemáme problém zveřejnit.

Správné dávkování lokálních přípravků

Nevěrohodnost celého testu dle našeho názoru potvrzuje závěr článku. Redakce upozorňuje na důležitost správného dávkování, neboť nanesení menšího množství výrazným způsobem snižuje úroveň ochrany, a nabádá spotřebitele k nákupu přípravků s dávkovačem. Daylong kids SPF 50 jako jediný z testovaných produktů disponuje speciálním dávkovacím systémem, díky kterému je dosaženo přesného dávkování ochranného produktu u dětí. Je zarážející, že test vyhrál produkt ve spreji, přičemž právě u sprejů hrozí vysoké riziko poddávkování.

Závěr

Jednání redakce dTest s ohledem na uvedené osobně považujeme za neobjektivní a nemůžeme se ubránit dojmu, že i účelové. Jak jinak se dá vysvětlit, že jeden rok se produkt Daylong umístí na předních místech a o rok později na místech posledních? Proč odmítá redakce zveřejnit adresu laboratoří a testovací procedury? Jak je možné, že redakce užívá hodnotící normy, které nekorespondují s údaji evropských institucí k tomu určených? Jak je možné, že bez řádného odůvodnění stanoví, co je potenciálně riziková látka, v důsledku čehož znejišťuje spotřebitele a zasévá atmosféru všeobecného zdravotního rizika?

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti a poškození dobrého jména značky Daylong využijeme všechny dostupné prostředky na obranu a zvažujeme použít relevantní právní nástroje.

dTest rozšiřováním informací o známých značkách v negativních souvislostech
(například poskytnutím svých výsledků www.stream.cz) dle našeho názoru vyvolává zájem o svůj časopis a placené články na webstránce, které jsou podstatným zdrojem jeho příjmu. Jestliže jeden zpoplatněný článek stažen z webstránky stojí 79,- Kč a stáhne si ho alespoň 100 000 Čechů, tak 7,9 milionu Kč za jeden článek je významný zisk. Určitě i mnozí z vás, kteří nyní čtete toto vyjádření, jste zaplatili dTestu.

Od uvedení na trh bylo k dnešnímu dni prodáno v ČR téměř 2,5 milionu balení produktu Daylong, věříme tak, že se uvedeným testováním Časopisu dTest nepodařilo potlačit pozitivní osobní zkušenost uživatelů s produktem Daylong, a že spotřebitel se i tentokrát rozhodne na základě osobní zkušenosti a objektivních údajů.


(1) Scientific Committee on Consumer Products (Scientific Committee of European commision)
(2) Cosmetics Europe (COLIPA) - Guidelines for Evaluating Sun Product Water Resistance