You have reached the website . If you want to visit the global website www.daylong.com click here.

Novinky

Stanovisko Státního zdravotního ústavu k dTestu

dTest, č.7/2014, Test opalovacích...

Stanovisko SZÚ ke článku uveřejněnému v časopise dTest, č.7/2014, Test opalovacích přípravků pro děti 2014.

Z článku citujeme:

Ve článku dTest zmiňované látky propylparaben a butylparaben jsou legálně používané konzervační látky, které prošly opakovaně hodnocením bezpečnosti ze strany VVBS a nebyla u nich prokázána žádná toxicita pro rozmnožování. Jejich označení ze strany dTest jako endokrinní disruptory je nejen vědecky nesprávné, ale protiprávní a klamavé. Podle dalšího, rovněž závazného předpisu EU, a to nařízení č. 655/2013, kterým se stanoví společná kritéria pro odůvodnění tvrzení používaných v souvislosti s kosmetickými přípravky, je nutno dodržovat poctivost. Tvrzení o kosmetických přípravcích musí být objektivní a nesmějí očerňovat konkurenci ani legálně používané složky. V tomto kontextu je označení uvedených parabenů za endokrinní disruptory přestupkem proti nařízení a je protiprávní.

Ethylhexyl methoxycinnamate je jedním z výhradně povolených UV filrů. Rovněž jeho označení za endokrinní disruptor je odborně nesprávné, protiprávní a klamavé pro spotřebitele. Je legálně povoleným UV filtrem až do koncentrace 10%.

(...)

Státní zdravotní ústav je institucí zapsanou v seznamu znaleckých ústavů Ministerstva spravedlnosti pro posuzování zdravotní nezávadnosti kosmetických přípravků. Pro vyhodnocení parametrů bezpečnosti a ověřování funkčních vlastností u kosmetických výrobků používá vždy aktuální závaznou legislativu i metodické postupy. Časopis s významným celoplošným dosahem na spotřebitele, za který je časopis dTest stále považován, by měl zachovávat analogickou strategii.